درباره دروسآن

حس خوب یادگیری

در دروسآن، با آموزش دروس از دبستان تا دبیرستان همراه شما هستیم. هدف دروسآن ، انتقال حس خوب یادگیری به فرزندان ایران زمین است. تلاش کرده ایم که همه ی دانش آموزان کشور عزیزمان ایران ، بتوانند از آموزش با کیفیت بالا برخوردار شوند. سعی کرده ایم تا بعد مسافت را حذف کنیم و تنها فاصله دانش آموزان تا رسیدن به محصول آموزشی مورد نظر خود ، تنها یک کلیک باشد.

15 استاد مجرب
1200 دانشجوی عضو سایت
700 ساعت فیلم آموزشی
72 دوره آموزشی