فصل 2 ریاضی پایه نهم

بدون امتیاز 0 رای
210,000 تومان

در این دوره آموزشی ، مباحث فصل 2 ریاضی پایه نهم دبیرستان با جدید ترین و بهترین شیوه آموزشی توسط استاد مجرب به شیوه ای نوآورانه تدریس شده است.

210,000 تومان

فصل 1 ریاضی پایه نهم

بدون امتیاز 0 رای
210,000 تومان

در این دوره آموزشی ، مباحث فصل 1 ریاضی پایه نهم دبیرستان با جدید ترین و بهترین شیوه آموزشی توسط استاد مجرب به شیوه ای نوآورانه تدریس شده است.

210,000 تومان